Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210521

List do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. dr hab. Piotra Borka i do Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Data: 21.05.2021

Uchwała nr 4/V/2021

Rady Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Jagiellońskiego

z dnia 21 05 2021 r.

List do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. dr hab. Piotra Borka

i do Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

My, filozofowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, skupieni w Radzie Dyscypliny, wyrażamy głębokie zaniepokojenie planowanymi przez Władze Uniwersytetu Pedagogicznego zwolnieniami w Instytucie Filozofii i Socjologii. Chcemy pokreślić, że zwalniani pracownicy tego Instytutu odgrywają istotną rolę kulturową w Krakowie i Polsce.

Konsternację wywołuje stosowanie przez Uniwersytet Pedagogiczny nieprzejrzystych reguł traktowania pracowników, które podważają elementarne zasady kultury pracy i prawo człowieka do rzetelnej informacji. Podważa to również klasyczną ideę Uniwersytetu, zgodnie z którą jest on miejscem szerzenia kultury wartości i wiedzy, kultury równości niezależnej od chwilowych tendencji. Zwracamy uwagę na nietransparentność przy podejmowaniu poważnych decyzji kadrowych i brak przedstawienia przez Rektora UP szczegółowych planów restrukturalizacji uczelni, którymi uzasadnia zwalnianie pracowników.

Zdumienie budzą również pomysły wykorzystania w procedurze zwolnień obniżonego wieku emerytalnego dla kobiet, jako że stoją one w sprzeczności      z dobrym obyczajem równego traktowania płci.

Apelujemy do Władz Uczelni o wstrzymanie decyzji i podjęcie z zainteresowanymi rzetelnego dialogu, który pozwoli wypracować środki rozwiązania zaistniałych problemów, które respektują transparentność, rzetelność, kulturę pracy i prawo człowieka do rzetelnej informacji, idee uniwersytetu i równe traktowanie płci.

 

Link do skanu Uchwały