Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Dorian Mączka

Tytuł: Wątki etyczne, antropologiczne i kulturowe w filozofii Paula Feyerabenda

Streszczenie:

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Promotor:
dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ

Recenzje:
prof. dr hab. Adam Grobler
dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ

Harmonogram:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Doriana Mączki odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu MS Teams w dn. 16.12.2021 o godz. 14:30.

Link do spotkania
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4Jz1VgMO-LVisLi6F6lKw5piT2lGETv5ueUG4foqN4o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a924a419-4caf-4fac-82ec-c281eb6e3ffd&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała RDF z dn. 20.01.2022 w sprawie nadania stopnia doktora p. mgr. D. Mączce