Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Wojciech Surówka

Tytuł: Filozofia Iwana A. Iljina

Streszczenie
Streszczenie rozprawy doktorskiej

Promotorzy
dr hab. Michał Bohun, prof. UJ

Recenzje

s. prof. dr hab. Teresa Obolevitch
prof. dr hab. Adam Sawicki

Harmonogram

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Surówki pt. „Filozofia Iwana A. Iljina” odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu MS Teams w dn. 08.02.2022 o godz. 15:00. Link do spotkania: : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPu4CG4J30xYQXlirnRd9rDyV5X1IpcTgKRWJsi0PcBc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=550280d5-ccfa-4706-a75c-b8ac425e8a9f&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb (kod dostępu: 8p9yhg9).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników publicznej obrony rozprawy doktorskiej